งานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2556

July 17, 2013 Venue : บริเวณสวนเมืองทอง สวนสุรนารี ,สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


 

งานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2556
ระยะเวลาการจัดงาน : วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2556
สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนเมืองทอง สวนสุรนารี ,สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่นชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษา ที่ล้วนผ่านความเพียรพยายามของช่างเทียนที่มีความชำนาญ สร้างและแกะสลักจนกลายเป็นต้นเทียนอันวิจิตรงดงาม ใน ‘งานแห่เทียนโคราช ประจำปี 2556’ พร้อมให้กำลังใจผลงานการประกวดต้นเทียนพรรษาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภท ก. ประเภท ข.(ขบวนแห่ต้นเทียน พร้อมกันในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 18.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี)  และ ประเภท ค. (ลงทะเบียน 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.00 – 16.00 น.) พร้อมชมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 เริ่มเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่รอบตัวเมืองโคราชเป็นระยะทาง กว่า 7 กม.ภายในงานยังมีการแสดงประกอบ ต้นเทียน แสง สี เสียง ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก และมหรสพสมโภช อีกทั้งกิจกรรมทางบุญ กับ 9 บุญ ร่วมทำบุญพิธีเชิญพระพุทธมนต์ การหล่อเทียนพระประจำวันเกิดเป็นที่ระลึกนำกลับไป เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต  กิจกรรมการประกวดต้นเทียน และขบวนแห่เทียน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4421-3666, 0-4421-3030